METODA CZYSZCZENIA

Na czym polega czyszczenie maszyną FLASH CLEANER?

Najważniejsze:
- nie rozcinamy filtrów
- nie wypalamy filtrów
- metoda jest w pełni ekologiczna (do czyszczenia używany jest specjalny ekologiczny płyn i woda, które pod odpowiednim ciśnieniem usuwają wszelkie zanieczyszczenia).
Czyszczenie przy pomocy maszyny FLASH CLEANER daje pewność, że filtr/katalizator jest dobrze wyczyszczony.
ponieważ przywraca urządzeniom sprawność porównywalna do wartości fabrycznych.
Przed przystąpieniem do czyszczenia podłączamy filtr/katalizator i uruchamiamy procedurę sprawdzenia w jakim stopniu część jest zabrudzona/zatkana (maszyna sprawdza ciśnienie i przepływ), co potwierdza odpowiedni wydruk, a następnie maszyna przystępuje do mycia i osuszania filtra. Całkowity czas czyszczenia to ok. 60 minut i urządzenie zostaje przywrócone praktycznie do stanu fabrycznego, co jest również potwierdzone odpowiednim wydrukiem.
Oba raporty zostają Państwu przekazane wraz z pisemną gwarancją.